Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Lion’ Category

Cait’ an do thòisich thu ‘s cà’ tig thu gu crìch?
Ged faoin do choltais nach tu a tha righinn?
A’ nochdadh sna craobhan, a’ greimeachadh sna dorsan
An còmhnaidh ri fighe ann an stùrachd nan oiseanan

‘S mar chriomagan bhiadh air chall ann am feusag
Bidh an sìoda, cho gleansach, a’ glacadh nam biasta
Gus an tig mise faisg ort le dustair nan iteag
A’ cur às dhut , ‘s gad dhìochuimhneachadh ann an tiotan

Nicola NicThòmais

Advertisements

Read Full Post »

Lìon

Bidh daoine daonnan a’ feuchainn ri dà thaobh
a ghabhail ann an connspaid nach buin dhaibh.
Paileastain agus Israel
Caitligeach agus Pròstanach
Gall is Gàidheal
Ach, ciamar a ghabhas tu an dà thaobh
mura h-eil an sgaradh a tha eatorra air a lìonadh?

Steafan MacRisnidh

Read Full Post »