Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Guth’ Category

An Guth

aon
fhacal
rìomhach
a bharrachd.
’s chaidh a’ ghrian sìos,
gun cothrom èirigh
ach ann an guth
tioram, stòlta
de eachdraidh.

Ruairidh Punk

Advertisements

Read Full Post »

Lean iad a chèile
shìos a’ chnoc
solas air fàire
a’ toirt nam chuimhne
an latha eile
a ghabh sinn an rathad seo

Nuair a choinnich iad
aig an doras sinn
a’ pasgadh ar làmhan
le blàths an t-siùcair
agus beatha
nach b’ aithne dhuinn

Tron uinneig
chunnaic sinn
an cainnt
a’ falbh leis a’ cheò
agus an spiorad
a’ fleòdradh sa mhuir

Is e fhèin
na sheasamh
air ar beulaibh
a’ cur a-mach an loidhne
agus a ghuth ga thogail
thar a’ Chuain Sgìth

Angie NicIlleBhràighe

Read Full Post »