Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Deas’ Category

Bha Tuath is Deas ann an seo romham,
far a bheil mi nam chòmhnaidh an-dràst’;
ach a-nis, chan eil ann ach Tuath oir
bhàsaich Deas fo chuibhle càir.

Tuath, a tha air fàs suas cho luath
bhon a chunnaic mi an toiseach e na aonar –
’s an uair sin taingeil toilichte a bhith
an làthair dhaoine nach b’ aithne dha.

’S mi fhìn mar an ceudna air làithean brèagh’
a-muigh a’ coimhead mu dheas thar na linn’;
’s a’ phiseag a’ suathadh rium ’s ag iadhadh
mum chasan le aigne bheò is mèaghalaich.

Steafan MacRisnidh

Advertisements

Read Full Post »